Under de senaste tre åren har lönerna för arbetare ökat med 7,2 procent. Motsvarande siffra för tjänstemän är 7,0 procent, enligt LO-rapporten.
  Mätt i krontal fortsätter tjänstemännen däremot att dra ifrån i löneligan. 2012 var medellönen för tjänstemän 33 700 kronor, jämfört med 23 500 kronor för arbetare.
  – Rapporten avslöjar tydligt vilka löneskillnader som råder på arbetsmarknaden och hur viktigt det är att vi stärker kampen mot den orättvisa fördelningen, både när det gäller klass och kön. Arbetarkvinnor är dubbelt diskriminerade, säger LO:s avtalssekreterare Torbjörn Johansson i ett pressmeddelande.

Kvinnor har fortfarande klart lägre medellön än män, även om kvinnorna närmar sig i statistiken. Förra året var medellönen för kvinnor 26 700 kronor, jämfört med 31 500 kronor för män. Bland arbetare än lönegapet mellan kvinnor och män 14 procent, jämfört med 27 procent bland tjänstemännen.
  LO:s lönerapport bygger på aktuell statistik från Statistiska centralbyrån, SCB.