– Unga är ivriga att ta sig in på arbetsmarknaden och vill gärna vara till lags, säger Urban Olsson på Arbetsmiljöverket.
  Det är AFA Försäkring som tagit fram statistik över anmälda arbetsskador för unga. I nästan alla yrkesgrupper som AFA granskat skadar sig unga oftare än äldre anställda. Mellan 2010 och 2012 har antalet arbetskador bland unga ökat från 2,6 till 3,2 per tusen anställd.

Främst är det unga män som drar ifrån i statistiken. Unga kvinnor skadar sig lika mycket eller till och med mer sällan än äldre kvinnor. En förklaring är att skaderisken är högre inom mansdominerade yrken, som maskinoperatör eller byggnadsarbetare. För byggnadsarbetare ligger det på 14,2 skador per tusen anställda (2012). Inom vård och omsorg ligger siffran på 0,5 per tusen anställda. Hot och våld är den fjärde vanligaste anmälda arbetskadan bland kvinnor mellan 16 och 25. 53 fall anmäldes under förra året.
  Typen av skador skiljer sig också åt. Medan äldre ofta anmäler fallolyckor med frakturer som följd, får unga ofta sårskador och skador i händer och fingrar. 

Arbetsmiljöverket tog förra året fram nya föreskrifter för ungas arbetsmiljö och har i år gjort enriktad satsning med besök på drygt 1300 företag runt om i landet.
  – Vi har ställt krav på 600 av företagen som vi inspekterat. På 20 procent av dom har vi också gjort uppföljningsbesök, säger Urban Olsson.
  Han påpekar hur viktigt det är att unga anställda får en bra introduktion. För anställda som är minderåriga ska det finnas särskilda rutiner.
  – En ung anställd ska ha en handledare som finns med även efter introduktionen.

Statistiken från AFA omfattar enbart de som skadat sig allvarligt och behövt vara sjukskriven från jobbet i minst en månad eller drabbats av medicinsk invaliditet till följd av skadan.

Vanligaste skadorna 2012

Unga kvinnor:
• Rån (118)
• maskiner för bearbetning och framställning (85)
• Ramla inne (56)
• Hot och våld (53)
Unga män:
• Maksiner för bearbetning och framställning (451)
• Skuren av kniv (152)
• Använda verktyg eller handhållen maskin (139)
• Lasta, lossa, bära eller flytta manuellt (134)