LO-styrelsen har ställt sig bakom ett förslag om att höja förbundens avgifter med 2,8 procent, skriver tidningen Arbetet. Beslut om nya avgifter tas av LO:s representantskap, det högsta beslutande organet mellan kongresserna.
  Avgiften till LO är olika för de olika förbunden, beroende på medlemmarnas löner. Kommunal finns i den lägsta av de tre avgiftsklasserna, tillsammans med Fastighets, Handels, Musikerna och Hotell- och restaurangfacket.
  För Kommunals medlemmar skulle det här innebära att i snitt 16,28 kronor av medlemsavgiften varje månad går till LO, medan byggfacken och Pappers får betala 18 kronor. Mellan 2012 och 2013 ökade förbundens avgift till LO med 5 procent.

Kommunals förbundskassör Anders Bergström säger till KA att förbundet inte höjer medlemmarnas fackavgift för att LO höjer sina avgifter.
  – När det blir höjningar får vi justera i någon annan ände, men det här är i princip inom ramen för vad vi räknat med.
  Däremot förändras medlemsavgiften till Kommunal från 2014 efter ett kongressbeslut, vilket KA skrivit om tidigare (se länk). Det blir sex olika avgifter beroende på vad medlemmen tjänar. För en medlem som tjänar 18 880–21 682 kronor i månaden blir fackavgiften 277 kronor utan avgiften till a-kassan.