Socialnämnden beslutade i våras att gå i bräschen för att förbättra bemanningen inom äldreomsorgen. Först ut att få mer resurser var Särkivaaragården, som kritiserats av Arbetsmiljöverket för en för låg bemanning. Från att ha varit fem på morgonen på 25 boende, blev de mellan sex och sju anställda. När KA talade med några av de anställda i mars var de försiktigt positiva. Det nya systemet I-care tydliggjorde vilka arbetsuppgifter varje anställd skulle utföra under sitt arbetspass. I juni stoppades försöket.
  – Nu är vi tillbaka på ruta ett. Alla extra resurser har tagits bort och alla ledsagningar och extra duschningar för de gamla. Det känns inte bra, säger Eila Viersalo.

Tomas Vedestig är ordförande i socialnämnden (S) och han förklarar helomvändningen med att beslutet inte var tillräckligt förankrat i kommunledningen.
  – Vi var tvungna att backa för vi fick inga mer pengar från fullmäktige. Det är ett stort nederlag för oss i socialnämnden. Men vi kommer att begära utökade ramar för nästa år. Det här är fortfarande prio ett för mig, säger han.
  Tomas Vedestigs menar att de anställda tyckte att det blev mindre stressigt och att de kunde göra ett bättre jobb, även om det var fler insatser.
  – På ganska kort tid tyckte de flesta att det blev jättebra, så det finns en besvikelse, säger han.

Susanna Mattila, huvudskyddsombud på Kommunal som också jobbar på Särkivaaragården, håller med.
  – Nu vet vi vad våra boende har rätt till och vi har jobbat efter det. Vi har önskemålen i huvudet men kan inte utföra dom, det blir ett stressmoment.
  Vad har ni fått ta bort?
  – Nu får de bara duscha en gång i veckan igen. Sociala aktiviteter faller helt bort. Den extra bemanningen gav möjlighet för någon att gå ifrån på dagen, fara och bada bastu till exempel med en boende. Eller små grejer som att fixa lite naglar. Vi hade tid att stanna upp.

Kommunstyrelsens ordförande Roland Kemppainen (S) menar att Socialnämnden införde systemet utan att först utreda hur resurserna bäst skulle tas till vara.
  – Vi har förståelse för bemanningen, men vi har de senaste åren ökat deras ramar rejält. Socialnämnden måste visa behovet och det underlaget har vi inte fått ännu.

Skärpta krav dröjer

Kraven på högre bemanning skulle ha införts i januari nästa år, men Socialstyrelsen bestämde nyligen att det skjuts upp till 2015. Enligt den nya föreskriften ska bemanningen på demensboenden vara tillräcklig för att de anställda ”snabbt kan uppmärksamma” om en behöver hjälp och ”utan dröjsmål” ge den hjälpen. En skillnad är också att de som bor på äldreboende i likhet med brukare i hemtjänsten ska få önska biståndsbedömda insatser. I dag får de ett paket av insatser. 2015 väntas även skärpta krav för bemanningen på äldreboenden.