SVAR: De flesta av våra plommon är korsbefruktande och behöver en annan lämplig sort för att bli bra pollinerade. Det borde inte vara något problem i ett koloniområde, där det säkert redan finns många andra sorter. Annars måste du veta vilken sort du har och fråga på ett garden center om någon lämplig pollengivare. Hur är det med pollinerande insekter i området? Att det finns många bin och humlor är viktigt för bra pollinering! En kall och regnig period under blomningen kan också spela in. Att dina plommonkart faller av kan ha olika orsaker. Dålig pollinering eller angrepp av plommonstekeln är de vanligaste.
/Åke Kestner