SVAR: Jag tycker inte att ni behöver vara oroliga! Lupinen är inte giftig, men kan höja kvävehalten i marken eftersom den har kvävefixerande bakterier på rötterna. Kväve stimulerar ökad tillväxt och är inte alltid gynnsamt för pioner. Den amerikanska lupinen är mest känd som ett besvärligt ogräs i några av Sveriges kommuner och sprider sig med väldig fart längs våra vägkanter.
/Åke Kestner