I veckan blev det klart att företaget ISS vunnit upphandlingen om städningen i Ronneby. Kommunen lade själv ett bud men förlorade till förmån för ISS i sista upphandlingsrundan.
  Redan för två år sedan, när den styrande borgerliga majoriteten i Ronneby tillkännagav att de ville lägga ut kommunens städenhet på entreprenad var lokalvårdarna var upprörda.
  – Ett femtontal städare demonstrerade utanför stadshuset. De har känt sig otrygga genom hela den här processen. Det har varit tungt för dem att inte få veta vad som händer och hur det gått med upphandlingen, säger Kristina Walter.

Kommunal har förhandlat med kommunen lokalt i ett första skede och sedan centralt, men beslutet om att upphandla lokalvården i Ronneby har man inte lyckats ändra på. Kristina Walter anser att Kommunal hela tiden har fått för lite information:
  – I den centrala förhandlingen påtalade vi att vi tycker att vi fått väldigt lite information om det här. Vi hade velat vara mer delaktiga från början, det här gäller ju ändå drygt 70 av våra medlemmar. Sen har vi ju tyvärr inte kunnat säga så mycket till medlemmarna under upphandlingsprocessen eftersom det råder sekretess kring den. 
  Kristina Walter berättar att medlemmarna haft många frågor:
  – Vi hade ett möte med medlemmarna för två veckor sedan där de kunde prata av sig. De hade många frågor kring övergången, sina semesterdagar och undrade om de kunde bli uppsagda. Vid ett annat möte bjöd vi in politiker också och medlemmarna ställde samma frågor men fick väldigt luddiga svar. Flera medlemmar undrade varför politikerna inte tillfrågat dem om hur verksamheten fungerar och undrade varför man inte tagit bättre vara på deras kompetens, men det svarade inte politikerna på heller.  

Kommunstyrelsens ordförande i Ronneby, Roger Fredriksson (M), berättar de ville konkurrensutsätta lokalvården i kommunen av två skäl:
  – Dels hade vi själva svårt att få grepp om kvaliteten i städningen, vi har inte haft tillräckligt med dokumentation, och sen finns det ekonomiska incitament. Vi vill effektivisera städningen och få ut så mycket som möjligt av skattebetalarnas pengar.
  Kommunal menar att de och lokalvårdarna fått väldigt lite information ända sedan upphandlingsplanerna presenterades och att lokalvårdarna upplever att ingen har lyssnat på dem, varför då?  
  – Det är lite svårt för mig att svara på eftersom mycket av det här har skötts på tjänstemannanivå, men jag har hört synpunkterna och det här rör vårt arbetsgivaransvar.
  Kommer ni dra lärdom av den här processen?
  – Absolut. Vi håller på och tar fram ett nytt personalpolitiskt program just nu och jag tror att vi kan lära oss mycket för att bli bättre som arbetsgivare.

Kristina Walter berättar att Kommunal i Ronneby kommer vara ute bland medlemmarna och vara tillgängliga under övergången. Att ingen personal sägs upp när ISS tar över har varit en förutsättning hela tiden, enligt Roger Fredriksson (M):
  – Övergångsreglerna gäller i ett år, men hur den nya arbetsgivaren gör sen, det vet jag inte.