– Vi tycker att det är viktigt att vård- och omsorgsprogrammet även fortsättningsvis är en bred grundutbildning, säger Vård- och omsorgscolleges vd, Zenita Cider.
  Så ni vill egentligen inte ha någon förändring av vård- och omsorgsprogrammet?
 
– Nej vi tycker egentligen att det är ett ganska bra program i dag, som är anpassat till branschens behov. Sen behöver man öka attraktiviteten, säger hon.
  Skolverket fick i uppdrag av regeringen att titta på förändringar av programmet och bland annat föreslå två olika inriktningar. Skolverket landade då i ett förslag med fem inriktningar: en av dem ska ge högskolebehörighet och fyra är inriktade mot arbetsmarknaden, uppdelad i olika områden där undersköterskejobben finns.

Dessutom ingick i uppdraget att utreda en undersköterskeexamen. Något som Kommunal tidigare förordat. Men detta säger Vård- och omsorgscollege inget om i sitt remissvar utan förordar en yrkesexamen utan specifik yrkestitel.
  Jonny Jakobsson, på Kommunals arbetslivsutvecklingsenhet har varit med och tagit fram remisvaret.
  Har Kommunal bytt inställning i den här frågan?
  – Ja vi är kanske mer avvaktande, också utifrån medlemmarnas krav, säger han.
  Så Kommunal har inga invändningar mot att Skolverket inte föreslår en undersköterskeexamen?
  – Nej.
  Varför?
  – Det är i och för sig en sak som vi har drivit men vi har också i dag verksamheter där underskötersketiteln inte är gångbar. Man kan heta boendestödjare och annat beroende på verksamheten, och det där är inte utrett. Vi tycker att en yrkesexamen räcker, säger Jonny Jakobsson.

Vård- och omsorgscollege vänder sig i sitt remissvar mest emot uppdelningen i fem olika inriktningar. Dels är det svårt för många orter att erbjuda flera olika inriktningar, tror VO-College och dels finns risken att de flesta skulle välja hälso- och sjukvårdsinriktningen trots att rekryteringsbehoven är större på de övriga områdena.
  VO-College föreslår också att systemet med meritpoäng ses över, så att en gymnasieutbildning i vård- och omsorg är lika mycket värd som en språkinriktad utbildning när det kommer till vidare studier i vård och omsorg.
  Är det något som är bra med förslaget?
  – Det är bra att man tydligt visar på att vård- och omsorgsprogrammet kan leda vidare till studier på högskolan, säger Zenita Cider.
  Kommer era synpunkter väga tungt?
  – Det vet vi väl inte men vi hoppas det. Det är ju Kommunal och arbetsgivarorganisationerna SKL, Pacta, Vårdföretagarna och KFO som står bakom vård- och omsorgscollege.

Fem inriktningar

Skolverket föreslår fem olika inriktningar, fyra avsedda för arbetsmarknaden och en för högskolestudier:
Högskoleinriktning, ska ge behörighet till högskolestudier, t ex sjuksköterskeutbildning.
Funktionshinder.
Hälso- och sjukvård.
Psykiatri.
Äldreomsorg.