Snarare krävs rejäla skattehöjningar om inte välfärden ska urholkas, förklarade Jesper Hansson, prognoschef på Konjunkturinstitutet.
  – Det krävs ungefär 80 miljarder högre inkomster för staten fram till 2017, givet att vi behåller överskottsmålet och åtagandet i den offentliga sektorn, sade han.

LO:s chefsekonom Ola Pettersson och Swedbanks tillförordnade chefsekonom Anna Felländer gav inte uttryck för exakt samma syn men delade Jesper Hanssons uppfattning om att prioritera bort ett ytterligare jobbskatteavdrag för att i stället satsa på bostadsbyggande och/eller åtgärder mot ungdomsarbetslösheten.
  Ola Pettersson lyfte fram LO:s tidigare förslag om ett paket på 70 miljarder kronor där bland annat höjda statsbidrag till kommuner och landsting är ett inslag.
  – Finansdepartementet har en orealistisk bild av vad som kommer att krävas i resurser till kommuner och landsting framöver, sade Ola Pettersson.
  Hur regeringen tänker sig hantera den här frågan i budgeten är än så länge oklart.

Alla de tre ekonomerna är överens om att det så kallade överskottsmålet bör ses över. Men även om det skulle försvinna krävs skattehöjningar, enligt Konjunkturinstitutet.
  Regeringen läger fram sin budgetproposition på onsdag i nästa vecka, den 18 september.

Överskottsmålet

Överskottsmålet är ett mål för den offentliga sektorns finansiella sparande.
Målet är att den offentliga sektorns finansiella sparande, det vill säga inkomster minus utgifter, i genomsnitt ska uppgå till 1 procent av BNP över en konjunkturcykel.
Målet ändrades 2007, från att tidigare ha varit 2 procent av BNP.