If försöker sälja försäkringar som ingår i Kommunals medlemsavgift och går inte att säga upp. Framför allt det gäller olycksfall- och fritidsförsäkringen.  Sjuk- och efterlevandeförsäkring som If också försöker sälja in är däremot frivillig.
  Bo Hjalmarsson bedömer att If:s erbjudande är några kronor billigare än de frivilliga försäkringarna som medlemskapet ger.

Oskarshamn är en av de kommuner där de anställda fick ett utskick från If. Anita Hultgren på Kommunal berättar att många av de 1 600 medlemmarna hörde av sig. Alla hade inte förstått vilka försäkringar som ingår i medlemskapet. Och förstod inte heller att If:s brev handlade om andra försäkringar.
  – Man var tvungen att avaktivera If:s försäkring. Om man inte gör något kommer det ett inbetalningskort. Betalar man inte får man en påminnelse, säger Anita Hultgren.
  Nu har många hört av sig och frågat varför de fått en påminnelse. Andra har betalat försäkringen hos If och sedan förstått att de redan har försäkringar genom Kommunal.
  – Vi måste hjälpa dem, säger Anita Hultgren.

Jenny Rundbladh är försäljningschef på If Care. Hon uppger att Oskarshamn, Mörbylånga och Kalmar i fjol upphandlade personförsäkringspaket och slöt gruppförsäkringsavtal med If. Och att det också är vanligt att stora industriföretag erbjuder den här typen av personalförmåner.
  Anställda i kommunera erbjuds att teckna en gruppförsäkring. I ett grundpaket ingår liv-, olycksfalls- och en sjukförsäkring. Till det kan man välja ett trygghetskapital (engångsbelopp vid långvarig sjukdom), barn- och sjukvårdsförsäkring samt en försäkring vid kritisk sjukdom som ger ett engångsbelopp.

Om man fått ett inbetalningskort eller en påminnelse är det enligt Jenny Rundbladh riskfritt att inte betala:
  – Det här drivs inte till Kronofogden. Har man ingått ett försäkringsavtal så är betalningen en verifikation på det. Betalar man inte så omfattas man inte av det skydd som försäkringen ger. Om du får en påminnelse och inte betalar makuleras försäkringen.
  Om man betalat men inte vill ha försäkringen går den att avsluta.
  Enligt Jenny Rundbladh har If kommit överens om med kommunerna om hur informationen om försäkringarna ska ges:
– Vi har diskuterat hur tydlig man kan vara. Det finns säkert fall där man, kommunen, kunde varit tydligare.

Kommunals försäkringar

Försäkringar som ingår i medlemskapet:
• Hemförsäkring med reseförsäkring
• Medlemsolycksfall-fritid
• Barngruppliv (ger ersättning om hemmaboende barn avlider)
• Kompletterings-TGL (ger ersättning till efterlevande om du avlider, gäller om arbetsgivaren inte tecknat kollektivavtal)
• Inkomstförsäkring (ger ersättning om du når taket i a-kassan)
• Försäkringar som kan läggas till:
• Sjuk- och efterlevandeförsäkring för medlem och medförsäkrad (ersättning vid arbetsoförmåga, allvarlig sjukdom och dödsfall)
• Medlemsolycksfall-fritid för medförsäkrad
• Barnförsäkring
• Medlemspension