SVAR: Den som betalar in skatt och arbetsgivaravgifter är den som är din arbetsgivare. Det privata bolaget är alltså din arbetsgivare och du är  anställd för att utföra arbete i bruk­arens hem. Bonus ges ensidigt ut av arbetsgivaren om det inte finns ett speciellt kollektivavtal som reglerar detta. Även bonusen ses som en lön och arbetsgivaren ska betala in skatt och arbetsgivaravgifter.
  Brukaren kan inte ge dig eller dina övriga arbetskamrater någon bonus eller göra utfästelser om bonussystem, eftersom det inte finns något arbetsgivar-/arbetstagarförhållande mellan dig och brukaren.  Det är enbart bolaget du är anställd i som kan ge dig bonus. Teckna kollektivavtal om bonussystem kan alla fackliga organisationer göra och då oftast på lokalt plan. Förbundet å sin sida ska försöka säkra en reallöneutveckling för medlemmarna som ett kollektiv. Vi har inte på centralt håll eftersträvat att medverka till att införa bonusar, eftersom de kan påverka löneförhöjning till det sämre i avtalsförhandlingarna. 
/Margaretha Johansson