Trots alla krigshärdar och kriser i världen ska det mycket till innan Jan Eliasson, FN:s vice generalsekreterare, missar den årliga Världsvattenveckan i Stockholm.
  Tillgången till rent dricksvatten och toaletter står högt på hans dagordning.
  Fortfarande saknar 2,5 miljarder toaletter och sanitet. 768 miljoner saknar rent dricksvatten.

Vi måste fortsätta bryta tabun, sa Jan Eliasson och syftade på att det inom FN är lite genant att använda ordet ”toaletter”.
  Han minns hur han år 2010 avslutade sitt tal i generalförsamlingen med ”ett liv med toaletter för alla” i stället för ”ett liv i värdighet för alla”. Det blev lite hummande. Översättarna blev konfunderade. Hur skulle de tolka?
  Jan Eliasson tyckte i sitt tal att det var hög tid att även inkludera orden ”göra sina behov ute i det fria” i det politiska språket. En miljard människor har ingen annanstans att ta vägen än ut i naturen.

I mars lanserade han målsättningen att år 2025 ska alla dessa ha tillgång till toaletter.
  Det skulle minska diarrésjukdomar med 36 procent. Det skulle också bli tryggare för kvinnor och flickor.
  – Rapporter från flera länder visar att många våldtäkter sker när kvinnor vågar sig utanför hemmen till isolerade platser för att uträtta sina behov, sa han och uppmanade deltagarna att skriva in den 19 november i almanackan. Då är det Världstoalettdagen, som FN:s generalförsamling instiftat. Syftet är att höja medvetenheten om behovet av toaletter.
  Sex miljarder har mobiltelefoner, men endast 4,5 miljarder tillgång till toaletter eller latriner.