Ge inte upp min kära ,jag vet att döden är nära.
Men min kära vi har det bra du och jag och är varandra så nära.
Fred på jorden vill vi ha och att alla människor ska må bra.
Trygghet ska det vara ,gärna ända ner till Skara
bara vi får vara du och jag.
Jobben måste komma annars kommer vi att somna.