Detta är en antologi med texter skrivna av olika författare. I boken beskrivs hur fackföreningsrörelsen har försvagats på grund av den maktförskjutning som ägt rum till det internationella finanskapitalet. Facken i industriländerna har tappat medlemmar och arbetsgivare ifrågasätter allt mer kollektivavtalen.
  Fackets möjligheter att organisera och teckna avtal försvåras när allt fler är tillfälligt anställda eller inhyrda. Kollektivavtalen begränsas av att produktionen outsourcas och styckas upp organisatoriskt.
  Prekariatet växer – arbetslösa, tillfälligt anställda och de som arbetar i den informella sektorn utan skydd av avtal eller lagstiftning. I boken sägs att en tredjedel av arbetarklassen i industriländerna och majoriteten i utvecklingsländerna tillhör denna grupp.

Samtidigt märks fackliga framgångar i Afrika, Asien och Latinamerika där nya starka ekonomier växer fram och fler får lön och rättigheter enligt avtal.
  Ett avsnitt handlar om facklig organisering av kvinnliga hushållsarbetare i Latinamerika som fick förbättrade rättigheter till följd av nationell lagstiftning och ILO:s konvention om hushållsarbete.
Skillnaden i synen på fackligt arbete kan vara stor. I stora delar av Europa samt i Asien, Afrika och Latinamerika vill de gärna se mer militanta kampmetoder och de kan vara kritiska mot den nordiska modellen som bygger på samförstånd och förhandlingar.

Frågan är hur facken runt om i världen ska kunna enas mot det globala kapitalet som spelar ut löntagare och nationalstater mot varandra för att pressa löner, arbetsrätt, skatter samt annan lagstiftning.
  Något svar på den frågan får vi inte i boken men där beskrivs den kritik som kan komma från fackliga företrädare i utvecklingsländerna när starka fack kommer från Norden för att predika sin modell som den bästa och enda tänkbara också för dem.

Att välfärdstjänster som dricksvatten, vård, skola och omsorg har blivit områden kapitalet tjänar stora vinster på ökar enligt bokens författare möjligheten för facken att bygga allianser med sociala rörelser som är kritiska till denna utveckling.
  Detsamma gäller klimathotet där facken kan skapa samarbete med miljörörelser för mer klimatsmarta och hållbara jobb.
  I Sverige ser vi detta genom Kommunals engagemang för rent vatten och Transports arbete mot klimathotet.

Bokens förtjänst är de funderingar den väcker om fackens roll och möjligheter i framtiden. Inte minst genom internationellt samarbete när facken inte klarar sin kamp enbart på nationell nivå.
  Se till exempel Lavaldomen i EU-domstolen som fick en rad konsekvenser för de svenska facken och lagstiftningen här. För att ändra på detta krävs samarbete på EU-nivå.
  Nackdelen är att boken bitvis är väldigt akademisk med hög abstraktionsnivå.

Antologin är skriven av forskare inom juridik, ekonomi, historia, sociologi och genusvetenskap. En av redaktörerna, Ingemar Lindberg, var tidigare enhetschef på LO och ledde på 90-talet den omtalade Rättviseutredningen. Senare var han med och byggde upp LO Idédebatt.
  Boken är utgiven i samarbete med Arena Idé.