I anmälan till Arbetsmiljöverket som gjorts av hela arbetsgruppen genom arbetsplatsombudet framgår att personalen mår psykiskt mycket dåligt på grund av sin arbetsmiljö. En mängd olika trakasserier från en anhörig som har pågått under fem års tid radas upp. Det rör sig bland annat om att den anhörige övervakar allt personalen gör, kräver att de ska göra saker som de inte har medicinsk behörighet att göra, följer efter personalen och bråkar med dem inför andra vårdtagare. Den anhörige ska enligt anmälan uppträda aggressivt och kan ringa upp till tio gånger på en timme för att framföra olika krav.
  När den anhörige installerade kameror i vårdtagarens bostad fick personalen nog. Samtliga har begärt omplacering, och nu försöker kommunen vidta åtgärder.
  – Det här är en situation som eskalerade när det blev aktuellt med kameraövervakning, men problemet i sig har ju en längre historia. Vi pratar med Kommunal, kommer prata med Arbetsmiljöverket, med SKL och andra myndigheter för att se hur vi ska lösa det, säger Per-Olov Johansson, verksamhetschef för äldreomsorgen i Karlstad kommun.

Redan tidigare har kommunen erbjudit stöd och handledning till personalen, och har också satt in extrabemanning så att ingen ska behöva vara ensam med den anhörige. Nu har kommunen sett till att den ordinarie personalen ska få avlastning genom att annan personal lånas in för att arbeta hos vårdtagaren. Troligen kommer det inte att bli aktuellt med omplaceringar, enligt arbetsplatsombudet Erika Forsberg.
  Inga-Maj Thyberg är vice ordförande i Kommunals sektion för Vård och omsorg i Karlstad och säger att det är en svår situation som hon ännu inte vet lösningen på.
  – Någon måste ju hjälpa den här vårdtagaren, kommunen är skyldig att se till det. Samtidigt är man också ansvarig för arbetsmiljön för våra medlemmar. Jag har ingen lösning på detta, då skulle jag nog få Nobelpriset. Det finns ingen lagstiftning mot anhöriga som uppträder på vissa sätt, och om det är i ett eget hem kan man inte ha besökstider eller besöksförbud, säger Inga-Maj Thyberg.
  När det gäller kameraövervakningen kompliceras situationen av att boendet består av lägenheter som vårdtagarna hyr av kommunen. De räknas alltså som en egen bostad, och det är tillåtet att sätta upp kameror i sitt eget hem.
  – Personalen som går in och jobbar där nu är införstådda med kameravövervakningen och tycker att det är okej, säger Per-Olov Johansson på kommunen. 

Kommunal i Karlstad har varit i kontakt med flera sektioner runt om i landet som har erfarenhet av medlemmar i konflikt med anhöriga. Inga-Maj Thyberg betraktar dock det här som ett extremfall.
  – Det är inte första gången som det skär sig med anhöriga men oftast brukar det ju gå att lösa. Det här är utöver det vanliga, säger hon.
  Kommunen och Kommunal har suttit i flera möten senaste veckan, senast under fredagen, för att diskutera möjliga lösningar. Inga-Maj Thyberg har inget att anmärka på hur kommunen har skött situationen och säger att det är lika villiga som facket att hitta en lösning.