Det ger det nya avtal som Kommunal tecknat med Visita – svensk besöksnäring. Avtalet gäller drygt 1 400 medlemmar som i huvudsak arbetar i skolkök med arbetsgivare som bland annat Sodexo, Fazer och Coor Service Management.

Lönerna höjs med 1 700 kronor under en treårsperiod. Lägstalönen för kvalificerade yrkesarbetare höjs med samma summa. Men lägstalönerna för yrkesarbete som inte kräver förkunskaper, höjs med 1 275 kronor under samma period. Lägstalönerna för ungdomar höjs inte.
  Det nya avtalet gör det möjligt för arbetsgivaren att fördela arbetstiden över en period på 26 veckor. Tidigare har beräkningsperioden varit 24 veckor.
  I dag ger avtalet rätt till föräldralön i två månader, med det nya avtalet blir det sex månader från januari 2014.

Visita

Avtalet löper från den 1 juli 2013 till 31 augusti 2016 (38 månader).
Löneökningar:
1 juli 2013: 560 kronor.
1 juli 2014: 560 kronor.
1 juli 2015: 580 kronor.