SVAR: Det kan verka som att våra svar är motstridiga. I en del kollektivavtal finns reglerat att arbetsgivare kan beordra mertids- och övertidsarbete, men att arbetstagare kan neka till detta om de har giltiga skäl att inte arbeta utöver fastställd arbetstid. I en del avtal finns dock inte denna tydliga reglering och vad som är giltiga skäl prövas först när frågan når en domstol. Den har då att ta ställning till om arbetsgiv­arens krav eller arbetstagarens orsak väger tyngst. Har inte arbetstagaren ett bra skäl kan det bli ansett som arbetsvägran.
/Maria Hansson