SVAR: Vid en omorganisation kan arbetsgivaren tillämpa intresseansökningsmetoden. Den innebär att ingen blir uppsagd, utan arbetsgivaren kollar om arbetstagare har intresse av att byta arbetsplats exempelvis. 
  Om du blir uppsagd på grund av arbetsbrist försvinner inte din anställningstid hos en och samma arbetsgivare, lasdagarna. Men vid återanställning efter uppsägning på grund av arbetsbrist skulle det  kunna hända att någon med kortare anställningstid får arbete före någon med längre anställningstid. Detta om arbetsgivaren har behov av en kompetens som arbetstagaren med längre anställningstid inte har. Så, frågan är om ni är formellt uppsagda eller inte när det handlar om  arbetsbrist, eller om det handlar om en omorganisation. Vänd dig omedelbart till Kommunal lokalt som hjälper dig och dina arbetskamrater med detta.
/Annica Jansson