SVAR: Kommunals stadgar reglerar in- och utträdena i och från förbundet. Tre månaders uppsägningstid gäller om man arbetar kvar och vill gå ur facket. Börjar man däremot arbeta utanför Kommunals organisationsområde beviljas utträdet omedelbart.  Stadgarna fastställs var tredje år på kongressen. Om man som medlem är missnöjd och tycker att något behöver ändras i stadgarna kan man skriva en motion om saken och lämna den till sin sektion.
/Lotta Lundén