SVAR: Om du kontaktar din dåvarande arbetsgivare eller arbetsgivarens administratör av tjänstepension, så kan de hjälpa dig. Men det är inte säkert du fått någon tjänstepension för den tid du jobbade som kommunal dagmamma. Det beror på hur du var anställd och även detta kan din dåvarande arbetsgivare upplysa dig om.
/Anne-Maria Carlsgård