SVAR: Nej, enligt studieledighetslagen har du inte rätt att gå in och arbeta under din studieledighet, såvida du inte underrättar arbetsgivaren om att du vill avbryta din studieledighet.
  Eftersom du ska fortsätta studera i höst är mitt råd att du inte avbryter studieledigheten, då det kan bli problem när du sedan vill fortsätta med studierna. Din arbetsgivare har nämligen rätt att skjuta upp din ansökan om ny studieledighet för studier i höst. Försök i stället få till en överenskommelse med din chef om att du vill arbeta under sommaren. Detta borde gå att lösa, tycker jag, men det kan också vara så att din arbetsgivare redan tidigt planerat in vikarier för sommaren. I så fall blir det förstås svårare att få till någon överenskommelse. Ta kontakt med din sektion och be dem hjälpa dig.
/Lars-Sture Johansson