SVAR: Hur lång uppsägningstid man har beror på vilket avtal man omfattas av. Du bör i första hand försöka att beviljas sjukpenning eller sjukersättning från Försäkringskassan. Att göra ett tidigt uttag av ålderspensionen sänker annars den framtida pensionen för alltid.  Din sektion kan hjälpa dig att reda ut frågan.
/Anne-Maria Carlsgård