SVAR: Under vintrar som i år kan många växter få problem med snö som tynger. Grenbrott och hoptryckta buskar är inte ovanligt. Man måste med jämna mellanrum skaka av tung blötsnö från växterna  för att undvika problem. Er tujahäck är den typ av häck som har en genomgående stam och som man toppar först när häcken nått upp till strax under tänkt sluthöjd. Nu är det frågan om hur pass många av stammarna som är knäckta och måste tas bort. Är det bara några få luckor kan man låta dem vara och se om de växer och täpper igen hålen på sikt. Är en längre sträcka förstörd kan man kapa ner hela häcken till lämplig höjd. Den kommer inte att bli lika fin som innan med en genomgående stam, men ändå fungera som inramningshäck.
/Åke Kestner