SVAR: Enligt 12:e paragrafen i semesterlagen har en arbetstagare rätt till en ledighetsperiod om minst fyra veckor under juni-augusti. Det ska alltså vara en enda period som är minst fyra veckor lång, vilket innebär att perioden ska vara sammanhängande.
  En rätt till fyra veckors sammanhängande ledighet för arbetstagarna fanns redan på 60-talet, eftersom den ansågs så viktig för återhämtningen. Enligt den nuvarande semesterlagen från 1977 gäller dessutom att den sammanhängande perioden om minst fyra veckor ska förläggas under juni-augusti.
/Annett Olofsson