SVAR: Det finns inget i de centrala kollektivavtalen som reglerar rätten till tjänstledighet för att prova annat arbete. Du får prata med din chef och se om ni kan komma överens om tjänstledigt. Du kan också ta kontakt med det lokala facket och höra om det finns någon lokal överenskommelse som reglerar frågan.
/Liza di Paolo Sandberg