SVAR: Du har fått ersättning för inkomstförlust och läkarbesök genom den Trygghetsförsäkring vid arbetsskada, TFA-KL, som du omfattas av i din anställning. I den försäkringen ingår också villkor om ersättning för sveda och värk. En ersättning som lämnas under akut sjukskrivningstid, i regel om sjukskrivningen varat i 31 dagar eller mer och då från första sjukskrivningsdagen. Kontakta försäkringsbolaget AFA som ersatt dig för inkomstförlust och läkarbesök och be om information om ersättning för sveda och värk i ditt sjukskrivningsfall.
/Inger Hjärtström