SVAR: Om det inte finns ett kollektivavtal som reglerar hur kort eller långt ett arbetspass får vara kan ett arbetstidsschema innehålla arbetspass som är  två och en halv timme. Arbetstidslagen innehåller dessvärre inte något förbud mot korta arbetspass, men arbetstidsscheman ska oftast förhandlas. Kontakta din sektion som vet vilket kollektivavtal som gäller.
/Annica Jansson