Han vill inte tala i termer av segrar när det gäller det nya avtalet med Kommunal. Mest nöjd med att strejken är slut. Men också tillfreds med att avtalet är på 40 månader (1 juni 2013 – 30 september 2016). Avtalet ger 1 732 kronor i löneökningar under perioden. Men det gäller inte lägstalönen för förare som i det tidigare avtalet är 21 457 kronor. Den höjs bara med 80 procent av den höjning som andra får.
  – Vi fick lägre höjningar av ingångslönerna än resten av lönerna, vilket vi tycker är bra. Det sänker trösklarna för att komma in i yrket. Vi tycker att lönespridningen är alldeles för liten, det här bidrar då till att något öka den, säger Peter Jeppsson.

 Peter Jeppsson, vd för Bussarbetsgivarna.Peter Jeppsson.
Foto: Athina Strataki

Samtidigt fick avtalet nya lägstalöner för anställda i servicehallar och verkstäder. De grupperna har tidigare saknat detta. Peter Jeppsson ser det mer som en teknisk fråga.
  – Så vitt jag förstår så ligger redan lönerna för gruppen högre än den nya minimilönen. Så det är mer en ordningsfråga att det finns en minimilön.
  Han är däremot nöjd med regleringen av övertid för visstidsanställda.
  – Man får räkna övertiden på en längre genomsnittsperiod och räkna arbetstiden per vecka i genomsnitt i två månader. Det är bättre än att stämma av varje vecka eftersom arbetstiden kan variera. Hittills har man hellre använt flera visstidare än att låta någon jobba övertid. För det är dyrt. Det som blir effekten av det här är att man kan låta folk jobba mer om de vill det.

I dag är det vanligt att många provanställs av det företaget som vinner upphandlingen. Detta har varit en stötesten i förhandlingarna. Kommunal har krävt större anställningstrygghet. Peter Jeppsson säger sig vara tillfreds med de nya reglerna vid entreprenadbyten och hävdar att många redan får följa med till den nya arbetsgivaren. Därför ser han inte någon stor förändring.
  – Det finns inga garantier för att alla ska följa med. Däremot är det ett åtagande om att verka för att när man behöver anställa gör man det från det överlämnande företaget personal. Så kan vi ha det och det kan vi jobba ännu mer med. Sedan är det fortfarande inte så att det finns en garanti för alla, det kommer det inte bli heller.
  Det innebär att provanställningarna kan vara kvar, men Peter Jeppsson anser inte att provanställningar används regelmässigt. Men har respekt för att det finns en oro för att mista jobbet vid upphandlingarna.
  – Vi har ett gemensamt uttalande från parterna om hur vi ser på situationen och vad som är viktigt att tänka på för att ta hänsyn till att det finns en oro. Jag tror att det påverkar så att man är mer uppmärksam och anstränger sig mer. Och så har vi en nämnd som ska titta på de här frågorna och ska följa dem. Jag tycker att det är väl omhändertaget.

Många förare vill se färre delade turer, men frågan var aldrig uppe i förhandlingarna enligt Peter Jeppsson. Det var inte heller kravet på att dygnsvilan ska vara minst 11 timmar för alla. Eller att all arbetad tid ska räknas som arbetstid. Enligt avtalet har bara körtid räknats.
  Kommunal krävde också att rasterna skulle förlängas från 30 minuter till 45 minuter.
  – Det är redan så att de flesta raster är mer än 45 minuter som var Kommunals krav. Och snittlängden på raster har jag för mig ligger på 48 minuter, men problemet tyckte Kommunal var att alla raster måste vara minst 45 minuter. Och då blir det besvärligt. Så vi har gjort en skrivning om att man ska ta hänsyn till förarnas behov av avkoppling och av tid för att kunna inta sin måltid. Men vi har inte någon skrivning som skarpt anger att rasten måste vara minst 45 minuter.