Endast en av tre kvinnliga arbetare jobbar enbart dagtid på vardagar, visar LO:s rapport Arbetsmiljö 2012. En av fem arbetare har ett riskfyllt ensamarbete. Inom offentlig sektor har 35-40 procent varit utsatta för hot eller våld det senaste året. Andelen arbetare som var uttröttade varje vecka förra året var 70 procent. Andelen arbetare med ont i ryggen var högre 2012 än tidigare. Samtidigt hade andelen som hade ont i axlar och rygg minskat.
  – Egentligen borde arbetsmiljön vara bättre på en modern arbetsmarknad, men nästan alla kurvor pekar åt fel håll. Och värst är det för kvinnliga arbetare. Det är helt fel utveckling som vi måste ta på största allvar, säger Torbjörn Johansson, LO:s avtalssekreterare, i ett pressmeddelande.

Rapporten pekar på att trenden är att fler arbeten blir allt mer monotona – andelen arbetare som ständigt upprepar samma arbetsmoment har ökat och låg 2012 på mellan 55 och 60 procent. Drygt 70 procent av de kvinnliga arbetarna inom offentlig och privat service har bara små möjligheter att ta en kort paus, och inflytandet över arbetet minskar. Störst försämring av inflytandet fick kvinnliga arbetare, följt av kvinnliga lägre tjänstemän och därefter manliga arbetare.
  Torbjörn Johansson på LO säger i samma pressmeddelande att han är oroad över att företagshälsovården minskar för den som har störst behov av den. Rapporten visar att tillgången till företagshälsovård fortsatte att minska förra året, mest för arbetare i offentlig sektor. Sämst tillgång på företagshälsovård har fortfarande kvinnor inom privat service. 

Samtidigt visar rapporten att arbetare och lägre tjänstemän är lika utsatta på arbetsmarknaden i dag, men att gapet till de högre tjänstemännen ökar.
  LO föreslår fem åtgärder för att förbättra den dåliga arbetsmiljön: Solidarisk lönepolitik, kollektivavtal om arbetsmiljö, samverkan mellan parterna, en stärkt arbetsmiljölag och att Arbetsmiljöverket blir starkarek, samt en bättre arbetslivsforskning.