Facket träffade kommunens tjänstemän på ett samverkansmöte i mitten av februari i år.
  – Vi berättade att Evidensia är ett företag som struntar i arbetsmiljön. Vi berättade om viltolyckan och de gravida tjej­erna, säger Kommunals Bo Emanuelsson på Haningesektionen. 

Kommunen svarade att det inte var något som stred mot deras upphandlingsregler.
  – De avvisade arbetsmiljöansvaret, de menade att det var mer ett problem för oss, inte för kommunen, säger Bo Emanuelsson.
  Elizabeth Lindholm Hahne som ansvarar för uppföljningen av de privata hemtjänstföretagen bekräftar att kommunen inte agerade efter fackets påtryckningar.
  – Vi kollade med vår personalavdelning och vi har inget arbetsmiljöansvar för den privata hemtjänsten. Det är heller inget som vi följer upp.

 Ewa Kardell, förvaltningschef på Haninge kommun.Ewa Kardell.
Foto: Maria Annas

När Kommunalarbetaren intervjuar förvaltningschef Ewa Kardell håller hon fast vid att ansvaret är företagets. Men när hon tar del av hela bilden av Emelie Ohlssons, Rebecca Nilssons och Sara Selins berättelser ändrar hon sig och säger att hon ska utreda hur kommunen kan agera.
  – Det är förskräckligt. Sådana här tjänster är inget vi kan beställa. Det är ingen arbetsmiljö vi skulle acceptera i den kommunala hemtjänsten, säger hon.

Haninge kommun skriver just om sina krav på hemtjänstföretagen. Där kommer man att införa krav på att företagen har kollektivavtal, men också följa upp hur företagen arbetar med arbetsmiljö och hälsa. Ett förslag är att börja mäta hur många arbetsskador som rapporteras.
  – Vi har sett att det behövs, bland annat med anledning av det Kommunal påpekat om arbetsmiljön i vissa företag, säger Elizabeth Lindholm Hahne.