Det är Kommunal och motparten KFO(Kooperationens förhandlingsorganisation) överens om.
   Orsaken är, enligt Kommunal, tidsbrist.

Avtalsförhandlingarna berör några hundratal medlemmar på behandlingshem och äldreboenden, och gäller avtalet Hälsa, vård och omsorg.
   Förutom lönekraven på 1 740 kronor på tre år kräver Kommunal bland annat regleringar gällande delade turer och rätt till 180 dagars föräldrapenning.
   Avtalet löper ut den 30 juni.