Samtidigt väntas ett bud från medlarna inom de närmsta dagarna.
   – Det räknar vi med. Det är medlarnas tidsplan, säger Kommunals förhandlingschef Johan Ingelskog.
   Det varsel om nyanställningsblockad och strejk, som Kommunal har lagt till den 13 juni skjuts upp till den 24 juni.

Den del av varslet som gäller från den 19 juni ligger kvar.
Samtidigt skjuter Bussarbetsgivarna på sitt lockoutvarsel till den 24 juni.
   – Det är riktigt. De har återtagit sitt lockoutvarsel, säger Ingelskog.
Det varsel om lockout som träder ikraft den 19 juni 2013 kvarstår oförändrat, skriver Bussarbetsgivarna på sin hemsida.

Kommunal och Bussarbetsgivarna har sedan i april förhandlat om ett nytt avtal.
   Konflikten handlar om Kommunals krav på 1700 kronor mer i månaden, som förbundet har fått i de andra avtalen som tecknats med andra arbetsgivare.

Två andra stridsfrågor är Kommunals krav om anställningstrygghet vid byte av entreprenör efter upphandling samt bättre scheman och arbetstider. Även detta säger Bussarbetsgivarna nej till som menar att branschen är hårt pressad ekonomiskt.

Från 19 juni är anställda varslade om strejk på Arriva i Råsta, Nobina i Södertälje och Umeå, samt Keolis på Söderhallen i Stockholm.
Från den 24 juni är anställda inom verkstad och service varslade om strejk på Keolis i Jönköping och Nettbuss Stadsbussarna i Gävle och Östersund. Från det datumet är också spårvagnsförarna på Veolia i Norrköping varslade, liksom förare på Bergkvarabuss i Strängnäs, Arriva i Halmstad och Björks Buss i Västerås och Hallstahammar.       Då har Kommunal också varslat om nyanställningsblockad på samtliga företag inom Bussbranschavtalet, samt på avtalet med Swebus. Varslet gäller också blockad mot inhyrning av arbetstagare på dessa två avtalsområden.