Jag läser i Kommunalarbetaren hur Järfälla och Sollentuna medvetet låter hemtjänstens personal betala med urusla arbetsvillkor för att hålla kostnaden nere. I TV-nyheterna ser vi hur schema läggs utan gångtider och med överlappande tider i Uppsala. I Kommunals rapport ”Matlåda, med eller utan samtal” läser jag att en tredjedel av personalen saknar gångtid på sitt schema för att förflytta sig mellan brukarna. Beviljade insatser hos de äldre uteblir allt för ofta.

I dagens hemtjänst är grundbemanningen ofta alldeles för låg, ofta tas inte vikarier in. Redan biståndsbedömningen kan vara snål för att budgeten skall hållas. LOV har införts i många kommuner med alltför låg ersättningen per hemtjänsttimme. Mindre seriösa företag, ofta utan kollektivavtal, plockar bort gångtider och anställer deltider och timanställda. Kommunens hemtjänst konkurreras ut på grund av högre personalpolitiska ambitioner.

Det är dags att säga stopp. Allt fler äldre med stora omsorgsbehov bor kvar hemma. De skall ha en trygg och värdig äldreomsorg med inflytande över vardagen. När jag besöker hemtjänstgrupper och äldreboenden träffar jag undersköterskor som verkligen vill arbeta med äldre men känner att tiden inte räcker till. En undersköterska i Skärholmens kvällspatrull sa: ”Det värsta är att tiden för att småprata, ge en kram och stryka någon över kinden försvinner när stressen är så stor.”

Även i min rödgrönt styrda hemstad Göteborg, med ett aktivt arbete för heltid, fasta tjänster och ökat inflytande för äldre, är hemtjänsten i flera stadsdelar alltför pressad. Det har jag själv upplevt när jag gått med hemtjänstpersonal i Majorna/Linne och Angered. Nu prioriterar Göteborg äldreomsorgen i kommande budget, men det behövs ytterligare resurser.

Det behövs ett nationellt politiskt ansvar för ökade resurser till äldreomsorgen. Därför öronmärker Vänsterpartiet en miljard till hemtjänsten i vår kommande budget.
För att få pengarna ska kommunerna aktivt arbeta med äldres inflytande och god personkontinuitet och se över schemaläggningen så att det är rimliga gångtider, tid för rast och dokumentation.

Äldreomsorgen kan inte fortsätta utarmas på resurser medan anhörigas insatser tvingas öka. Den måste kunna behålla och rekrytera kompetent personal som vill arbeta med äldre människor. Då måste vi bryta den pågående utvecklingen.

Eva Olofsson riksdagsledamot och äldreomsorgspolitisk talesperson för Vänsterpartiet