Efter en lång debatt röstade Kommunals kongress i förra veckan (30 maj) igenom en skärpning av Kommunals inställning till vinster i välfärden (se länk). Förbundsordförande Annelie Nordström försökte in i det sista förmå ombuden att gå på förbundsstyrelsens linje, att krav på bemanning och kvalitet i de privata verksamheterna räcker för att få bukt med vinstintresset. Men kongressombuden ville ha inskrivet i de välfärdspolitiska prioriteringarna att förbundet arbetar för non profit-linjen och fick förbundsstyrelsen att backa till slut.

 Håkan Tenelius, näringspolitisk chef på Vårdföretagarna.Håkan Tenelius.
Foto: Fredrik Welander

Håkan Tenelius följde debatten utifrån, med oro.
  – Det innebär att Kommunal faktiskt svänger väldigt mycket från sin tidigare mer pragmatiska inställning. Så måste man tolka kongressbesluten, säger han.
  Varför svänger Kommunal, enligt er tolkning?
  – Jag tror att Kommunal har påverkats av den allmänna oron som finns över att saker och ting inte alltid funkar i äldreomsorgen, och att det skulle vara konkurrensutsättningen som har lett fram till det. Det är ett missförstånd menar vi.
  Är oron obefogad?
  – Det är inte driftsformen som är problemet. Problemet är snarare att kommunerna inte är beredda att skjuta till de resurser som krävs.
  Kan Kommunals nya hållning påverka relationerna allmänt, i till exempel avtalsförhandlingar?
  – Det kan jag inte uttala mig om, säger Håkan Tenelius.