Kommunal och Bussarbetsgivarna har sedan i april förhandlat om ett nytt avtal. Förhandlingarna avbröts förra fredagen. I tisdags varslade Kommunal om nyanställningsblockad och strejk från den 13 juni samt att strejken utvidgas från den 19 juni.

Konflikten handlar om Kommunals krav på 1700 kronor mer i månaden, som förbundet har fått i de andra avtalen som tecknats med andra arbetsgivare.
  – Vi har erbjudit Kommunal 1700 kronor mer i månaden men då krävs avräkning så att avtalet inte kostar mer än 6,8 procent vilket är industrins märke som vi alla måste förhålla oss till, säger Peter Jeppsson, vd för Bussarbetsgivarna.
  Han har bland annat föreslagit färre dagar med rätt till ledighet eller kortare pauser under arbetet som kompensation för att gå med på Kommunals lönekrav.

Två andra stridsfrågor är Kommunals krav om anställningstrygghet vid byte av entreprenör efter upphandling samt bättre scheman och arbetstider. Även detta säger Bussarbetsgivarna nej till som menar att branschen är hårt pressad ekonomiskt.
  Enligt Peter Jeppsson är inte varslet om lockout en upptrappning av konflikten utan en spegling av de varsel Kommunal har lagt vid berörda depåer.
  – Vi lockoutar den personal som Kommunal varslat om att ta ut i strejk samt den personal som kan bli berörda av förbundets varsel. Det kan till exempel gälla bussförare som lockoutas där verkstads– och servicepersonal strejkar, säger Peter Jeppsson.

Syftet är att skydda berörda företag från lönekostnader för personal som inte har arbetsuppgifter.
  – Det blir Kommunal som får ersätta dem som vi lockoutar, säger Peter Jeppsson.

Lockout

Lockout är arbetsgivarnas vapen vid en konflikt. Då stängs anställda ute från arbetsplatsen utan lön från arbetsgivaren.