Stöd bussförarna i Iran som fängslats för att de är fackligt aktiva. Uppmaningen riktades till kongressen från Lena Ericsson Höijer, Stockholm, som föreslog att ett uttalande skulle antas.
  – Det finns ett stort behov att organisera Kommunals arbete med kollektivt. Vi har medlemmar med förankring i andra länder, där ser den fackliga kampen annorlunda ut. De förväntar sig att vi ske engagera oss, sa Lena Ericsson Höijer.

Hon berättade om att många i Stockholm engagerat sig den fackliga kampen för busschaufförerna i Teheran, där många nu fängslats inför presidentvalet i Iran.
  – Vi yrkar att Kommunals kongress uttalar sin solidaritet för de iranska arbetarna och kräver omedelbart och ovillkorligt frigivande av alla fackliga aktivister och politiska fångar i Iran.
  Lena Ericsson Höijer fortsatte:
  – Och det iranska folket kramp för frihet och rätt till att organisera sig och strejka utan hot om fängslande och tortyr och avrättningar, rätten att verka för välfärd, jämlikhet, rättvisa och ett värdigt liv.

Ombuden mötte förslaget med applåder. Förslaget fick stöd av Anders Jonsson, internationell ombudsman Kommunal:
  – Iran är den plats på jorden där kanske flest fackliga och politiskt aktiva avrättas på grund av det de tror på. Det finns all anledning i värden att ta ett uttalande till stöd för dem.
  Kongressen gick också på den linjen och skickade förslaget till bredningsutskottet som skulle ta fram ett uttalande.