Tillsammans med ett 100–tal byggnadsarbetare och elektriker tågar deras förbundsledningar på måndag till regeringsbyggnaden Rosenbad. De har med sig en räkning på 3 miljoner, som motsvarar det skadestånd Byggnads och Elektrikerna fick betala för sina stridsåtgärder mot företaget Laval.
  Skadeståndet dömdes ut av arbetsdomstolen sedan EU–domstolen slog fast att stridsåtgärderna strider mot EU–rätten. Innan dess hade arbetsdomstolen förklarat att stridsåtgärderna var lagliga.

Byggnads och Elektrikerna kräver dessutom att regeringen lyssnar till kritiken från FN–organet ILO:s oberoende expertkommitté som har kritiserat den svenska lagen Lex Laval för att den strider mot internationella konventioner.
  Lagen kom till efter EU–domstolens dom och begränsar de svenska fackens rätt att ta till stridsåtgärder för att kräva svenska kollektivavtal hos utländska företag som tillfälligt är verksamma i Sverige.
  Två dagar efter Byggnads och Elektrikernas protester inleds ILO:s årliga arbetskonferens. Under tre veckor ska representanter för världens regeringar, fack och arbetsgivare diskutera och eventuellt kritisera hur arbetsrätten, löntagarnas rättigheter och fackens frihet ser ut i olika länder som har anmälts på den ”svarta listan”.

Nu pågår förhandlingar mellan fack och arbetsgivare om vilka 40 ärenden som ska behandlas. Arbetsgivarna vill ta upp expertkommitténs yttrande om Lex Laval.
  Syftet är dels att försöka mildra kritiken mot lagen, dels att kunna ifrågasätta expertkommitténs arbete och status inom ILO. Arbetsgivarna gillar inte att expertkommittén kommer med kritik liknande den mot Lex Laval. Expertkommittén består av framträdande jurister, statsvetare och experter inom arbetsrätt.
  Facken försöker förhindra att Lex Laval kommer upp på dagordningen under arbetskonferensen.
  Inte heller den svenska regeringen vill att Lex Laval diskuteras, trots den svidande kritiken från expertkommittén. Skälet är att regeringen inte gärna vill utstå skammen att hamna på den ”svarta listan”.

Regeringen har för ett par veckor sedan till ILO:s expertkommitté svarat att en utredning ser över lagen, vilket riksdagen har krävt. I brevet säger regeringen också att den planerar att bjuda in fack och arbetsgivare för att tillsammans med dem diskutera kritiken från expertkommittén. Men något datum för en sådan överläggning finns ännu inte.