Det röstades om tre motioner:

K:1 som bland annat yrkade att Kommunal kritiskt ska utvärdera och hitta alternativ till de marknadsmodeller samt att Kommunal ska verka för Non-profitprincipen.

K:2 som ville att Kommunal skulle säga nej till vinst i välfärden.

K:3 som ville att förbundet ska driva kampanj mot vinst i välfärden tillsammans med LO.

Mona Larsson Törnqvist.Mona Larsson Törnqvist,
ombud för avdelning Öst:
  – Det viktigaste är hur vi skapar bra anställningsvillkor oavsett vinst eller inte vinst. Det spelar egentligen ingen roll om ett företag gör vinst eller inte. Företagen har förutsättningar för att ge bra arbetsvillkor och vi måste få dem att ta dem. Kommunernas anbud måste utformas så att det ställs större krav på företagen. Säger man nej till vinster i välfärden stoppar en del av utvecklingen i företagen.
  – Jag kommer att rösta som förbundsstyrelsen.

Daniel Larson.Daniel Larson,
ombud för avdelning Stockholms län:
  – Viktigast är att hitta vägen fram som det kan bli uppslutning kring. Skattefinansierad verksamhet ska hålla god kvalité. Pengarna ska gå till det som de ska gå till. När det gäller fackliga perspektiv så måste man säkra personalens villkor och tillräckliga resurser. Man måste täta hålen. Både möjligheten att slippa undan skatt och att föra ut pengar måste åtgärdas.
  – Jag röstade för motion K:1 och K:3

Niclas Forsman.Niclas Forsman,
ombud för avdelning Norrbotten:
 
– Ståndpunkterna! Att så många tog ställning. Jag håller med förbundsstyrelsen och deras ställningstagande i rapporten. Man behöver inte driva igenom allt på en gång. Det är klokt. Ofta försöker man få igenom för mycket på en gång och det blir ingenting. Det var en bra diskussion och det var svårt att ta ställning. Alla som gick upp hade vettiga åsikter.
  – Jag röstade för motion K:1 som förbundsstyrelsen.