– Jag är jätteglad och stolt, det är bra att vi satt ner foten, sa Ingvar Jordås, Stockholm, som skrivit motionen.

Debatten om vinst i välfärden blev en av kongressens livligaste och längsta. Den inleddes med en debatt om välfärdspolitiska prioriteringar. Kommunals förste vice ordförande Per Holmström inledde med förbundsstyrelsens ståndpunker om reglerad bemanning, schyssta arbetsvillkor, krav på kompetens och större resurser till välfärden som garantier mot stora vinstuttag.

Johanna Svensson, Vänerväst, var först upp i talarstolen och efterlyste resultatet från 2010 då kongressen beslutade att Kommunal skulle föra en aktiv kamp mot ökad konkurrensutsättning. Hon tog upp kravet på högre statsbidrag.
  – Då undrar jag hur vi kan tycka att det är OK att de resurserna kan hamna i aktieägarnas plånböcker. Det är här vi ska sätta ner foten och ta en aktiv kamp mot vinster i välfärden. Gemensamma resurser ska gå till välfärden, inte till aktieägarnas vinstuttag. Vi har sagt det förr, man ska inte tjäna pengar på gamla, sjuka och barn, sa Johanna Svensson.

Hon förordade att Kommunal skulle gå på LO:s linje och yrkade på att Kommunal skulle verka för en non profit-princip ska vara rådande inom vård, skola och omsorg. Och poängterade att det handlade om fattade beslut, sammanhållning och om att föra en trovärdig välfärdspolitik.
  Hon fick snabbt medhåll av en rad talare.

Förbundsordföranden Annelie Nordström försvarade förbundsstyrelsen. Hon hävdade att de minskade resurserna var ett resultat av Alliansregeringens politik som lett till prispress där kommunerna reat ut verksamhet till företagen för att sedan hävda att de har ansvaret för låg bemanning.
  – Vad är det långsiktiga syftet? Jag tror mig veta att det handlar om att försämra de hör tjänsterna så mycket att tilliten till den solidariskt finansierade välfärden krackelerar. Vad händer då, ingen vill betala skatt? Titta er runt i Europa, så ser ni vad som kan hända.
  Annelie Nordström förklarade att Kommunal valt att agera som fackförening utifrån hur det ser ut på arbetsplatserna och ställt krav på bemanning, arbetsorganisation och kompetens. Och att kravet på bemanning är ett bättre sätt att reglera vinst än att förbjuda den.

Ulf Bjerregaard, Stockholm, invände att det alltid går att gå runt regleringar och berättade om ett äldreboende där krav ställts på bemanning när det gällde undersköterskor. Men när ett stort vinstdrivande företag tog över sa det upp vaktmästare och städerskor. Sedan fick undersköterskorna städa och rensa avlopp.
  – Det blev inte mer tid till de äldre. Vad tror ni bolag gör som är till för att göra vinst? Deras mål är att göra högst möjliga vinst. Det är inte Socialtjänstlagen som är deras mål, sa Ulf Bjerregaard.
  Han hävdade att Kommunal är otydligt trots att förbundet stödjer LO:s non profitlinje.
  – Hur kan vi vara för och inte för, frågade Ulf Bjerregaard.
  Annelie Nordström poängterade att Kommunal står bakom LO:s beslut.

Kongressen beslutade att bordlägga rapporten om Välfärdspolitiska prioriteringar till fredagen. Men debatten om vinstuttag ur välfärden fortsatte en timme till då tre motioner behandlades. En av dem stod sektion 26 i Stockholm bakom, den hade tillstyrkts av avdelningen. Motionen krävde att Kommunal ska verka för att en non-profit princip i vård, skola och omsorg. Och kritiskt utvärdera och hitta alternativ till de marknadsmodeller som blivit norm i offentlig sektor. Skattepengar ska gå till välfärden. Förbundsstyrelsen hänvisade till Kommunals rapport Vägval välfärd och LO:s rapport.

Men ombuden på kongressen var inte nöjda med svaret. Samma gällde en motion från Skåne där krav ställdes på att förbundet under den kommande kongressperioden tillsammans med LO ska initiativ till en kampanj mot vinst i välfärden. Carina Svensson, Skåne, talade sig varm för den:
  – För att vi ska få resurser till heltid, bättre löner och bli av med delade turer. Och inte minst viktigt att vi berättar för alla i Sverige att Kommunal och LO tillsammans tar fighten för att våra gemensamma pengar och skatter går tillbaka in i de verksamheterna. Vi bryter inte sammanhållningen, vi är med i familjen och vi är med hela vägen. Så kamrater lägg händerna på era genomröda varma hjärtan och bifall motionen, sa Carina Svensson.

Hon möttes av applåder och busvisslingar, som flera talare före henne. Mikael Thuresson, Skåne, ville ha tilläggsattsatser till båda motionerna. Syftet var att Kommunal skulle ta initiativ till att LO driver opinionsbildande kampanj i linje med LO-kongressens beslut om att non profit-principen ska vara rådande inom vård, skola och omsorg. Efter debatten svängde förbundsstyrelsen och sa ja till Stockholms motion och efter omröstning antog kongressen även Skånes motion samt Thuressons tilläggsyrkanden. 

Samtidigt avslog kongressen en annan motion från Skåne som krävde att Kommunal skulle säga nej till vinstintressen i vård, skola och omsorg.