Tio av företrädarna är nya i styrelsen. Sex stycken i den gamla styrelsen avgick. Yngst av de nya ledamöterna är den 27-åriga undersköterskan Sara Sjödin, från Mellersta Norrland.
  Det blir större manlig representation i den nya styrelsen. 5 av de 17 ledamöterna är män (29 procent). I den förra förbundsstyrelsen var två av 13 ledamöter män (15 procent).

Valet skedde efter en sluten omröstning och flera ombud var uppe i talarstolen. Ett par andra namn än de som fanns i valberedningens förslag fördes fram: Dan Gabrielsson, från Vänerväst och Margareta Bohman, avdelning Stockholms län.
  Gårdagens utdragna diskussion om stadgeändringarna hängde kvar. Gerda Svendsen från Göteborg kritiserade valberedningens förslag, för att spridningen av yrken, avtalsområden, etnicitet med mera var för liten.

Valberedningens förslag, som KA rapporterade om häromdagen, gick efter den slutna omröstningen igenom i sin helhet.

Kommunals nya förbundstyrelse

• Tina Dahlström, 49 år, Barnskötare,
avdelning Vänerväst. NYVAL
• Sofia Eriksson, 35 år, Personlig assistent,
avdelning Norrbotten. NYVAL
• Ewa Glimhed, 52 år, Undersköterska,
avdelning Skåne. NYVAL
• Per-Albin Halldin, 40 år, Brandman,
avdelning Väst. NYVAL
• Maj Karlsson, 56 år, Undersköterska,
avdelning Öst. Omval
• Susanne Karlsson, 43 år, Arbetsterapibiträde,
avdelning Sydost. NYVAL
• Rolf Larsson, 54 år, Skötare,
avdelning Västra Svealand. NYVAL
• Cilla Ljungkvist, 50 år, Vårdare. NYVAL
• Esef Mehanovic, 50 år, Privatanställd vaktmästare/ fastighetsskötare. Avdelning Skåne NYVAL
• Håkan Nilsson, 43 år, Reparatör,
avdelning Västerbotten. NYVAL
• Lotta Olesen- Rosén, 54 år, Vårdbiträde,
avdelning Sydväst. Omval
• Mona Persson, 52 år, Städerska,
avdelning Mitt. Omval
• Cilla Rohdin, 44 år, Undersköterska,
avdelning Bergslagen. Omval
• Marcelo Rojas, 50 år, Undersköterska,
avdelning Stockholms län. Omval
• Anne-Li Rosengren, 50 år, Undersköterska,
avdelning Stockholms län. Omval
• Sara Sjödin, 27 år, Undersköterska,
avdelning Mellersta Norrland.  NYVAL
• Annelie Nordström, 56 år, ordförande
för Kommunal sedan 2010. Omval