Det var Kommunal Skåne som fick kongressen med sig bakom sin motion, trots att förbundsstyrelsen inte ville binda sig till vid en specifik längd.
  – Det här slår mot våra timanställda kamrater. På många ställen har arbetsgivaren lagt arbetsplatsträffar på arbetstid, och då lägger man in arbetspass på tre timmar istället för fyra timmar, sade Ewa Glimhed från Skåne.

Bakgrunden är att det idag inte finns någon reglering för hur kort ett arbetspass kan vara. I princip betyder det att man kan få ett arbetspass som är en timme långt.
  Förbundsstyrelsens Liza di Paolo Sandberg menade att Kommunal arbetar för att medlemmarna ska ha så mycket inflytande över sin arbetstid som möjligt, och att det därför är svårt att slå fast hur kort eller långt ett arbetspass ska vara.

Stockholms Lena Ezelius var av motsatt åsikt:
  – Kommunal talar mycket om delade arbetspass som ett otyg vi vill ha bort. Men när man pratar om minsta arbetstid ska vi lämna till medlemmarna att avgöra. Det är viktigt att vi gör regler också om hur kort ett arbetspass kan vara.
  Kongressens beslut innebär att Kommunal nu ska arbeta för en reglering av hur korta arbetspassen får vara.