När kongressen öppnade redovisade vice ordförande Per Holmström en del statistisk fakta om ombuden.
  • Medelåldern hos ombuden är 48,7 år. Som en jämförelse var medelåldern vid LO-kongressen förra året 46 år.
  • 68,6 procent av ombuden är kvinnor. I medlemskåren är kvinnoandelen betydligt högre, ca 80 procent. Männen något överrepresenterade alltså.
  • 34 yrkesgrupper finns representerade, varav de flesta är undersköterskor. 35 procent av ombuden är undersköterskor.