– Vi lägger varslet för att vi står för långt ifrån varandra när det gäller vårt krav att få ut 1 700 kronor, de kräver i så fall att vi tar bort saker vi redan har i avtalet och det kan vi inte gå med på. De vill försämra vår arbetstidsförkortning och ta bort vår uppräkning för bättre uppehållstid, säger Susanne Gällhagen, ombudsman på Kommunals enhet för avtalsrätt och kollektivavtal.

Kommunals strejkvarsel gäller flera av de stora trafikföretagen och förare, verkstadspersonal och servicehallsarbetare är uttagna.
Det är en tvåstegsraket där det första varslet gäller från 13 juni. Då är anställda inom verkstad och service varslade om strejk på Keolis i Jönköping och Nettbuss Stadsbussarna i Gävle och Östersund. Från det datumet är också spårvagnsförarna på Veolia i Norrköping varslade, liksom förare på Bergkvarabuss i Strängnäs, Arriva i Halmstad och Björks Buss i Västerås och Hallstahammar.
  Från 19 juni är anställda varslade på Arriva i Råsta, Nobina i Södertälje och Umeå, samt Keolis på Söderhallen i Stockholm.
  – De flesta anställda i trafiken älskar sina jobb, de bedriver ett samhällsviktigt arbete och känner sig mycket stolta över det de gör. Men arbetsgivaren behöver ge dem bättre villkor och då vi inte upplever att de tar våra krav på allvar väljer vi nu att varsla, säger Lenita Granlund, avtalssekreterare på Kommunal, i ett pressmeddelande.

Varslet om nyanställningsblockad gäller på samtliga företag inom Bussbranschavtalet, samt på avtalet med Swebus. Varslet gäller också blockad mot inhyrning av arbetstagare på dessa två avtalsområden.
Andra orsaker till varslet är också att man inte kommit överens om anställningstrygghet vid övertagande efter upphandling och schemaläggning, säger Susanne Gällhagen.