Det var i början av maj som förslaget om att döpa om titeln brandman till handläggare uppmärksammades. Det lyftes fram som ett sätt att locka fler kvinnor till yrket, men grundtanken var att få en titel som bättre speglade vad yrket egentligen går ut på och att möjliggöra för alternativa karriärvägar, förklarar Anders Axelsson som är räddningschef i Gislaved och låg bakom förslaget.
  – Huvudfrågan är hur man kan uppvärdera status i det förebyggande arbetet och hitta en benämning som bättre berättar vad yrket faktiskt innebär. Vi behöver fundera över vilka signaler vi sänder ut. Ska man ändå hitta på en ny titel är det väl bra om den är könsneutral , säger Anders Axelsson.

Men Kommunal gillade inte förslaget.
  – Brandman är ett förbannat bra varumärke och det kan man inte bara sopa undan mattan. Vi har högt förtroende i landet och barn strävar efter att få bli brandmän. Man skrotar inte en sådan titel, säger Peter Erlandsson, huvudskyddsombud på räddningstjänsten i Gislaved.
  Och i måndags meddelade Anders Axelsson att han är beredd att tänka om kring titelfrågan. Men det betyder inte att dörren är stängd för att det ändå kan bli ett titelbyte i framtiden. 
  – Det är ett svar på den kritik som har varit, att backa tillbaka bandet en bit och starta om i den ursprungliga frågan. Mycket av kritiken har varit mot själva namnet, att det är intetsägande, och det är jag beredd att diskutera, säger han.

Men titelfrågan är bara en av flera förändringar som arbetsgivaren nu backar från. Sedan årsskiftet flera organisationsförändringar genomförts som upprört facket.
  – Det är en kraftig facklig aktivitet under ett antal månader där vi påvisat problemen som har gett resultat. Det som ligger till grund för att han nu lyssnar på oss tror jag framför allt är enkäten om den psykosociala arbetsmiljön, som har visat att det inte ser speciellt bra ut, säger Peter Erlandsson.
  Den gjordes efter en 6.6a-anmälan och visade att personalen upplevde stor negativ stress, hade tappat arbetslusten och fått ökade problem med samarbete. Den förändring som skapade mest oro var att arbetslagen tagits bort och ersatts av individuella scheman.
  – Arbetslagen är den stora styrkan med räddningstjänsten, man känner varandra utan och innan. Innan jobbade jag med fyra stycken på varje arbetspass, när vi fick individuella scheman kunde jag jobba med upp till 17 personer under en schemaperiod. Vi tappar den här trygghetskänslan som uppstår, säger Peter Erlandsson.

Nu är det sagt att arbetslagen återinförs till hösten. Anders Axelsson säger att det är signalerna om den psykosociala arbetsmiljön som fått honom att backa och att han har velat visa på god samarbetsvilja. Men egentligen tycker han inte att strukturen med arbetslag är bra.
  – Vi förstod inte hur mycket av utryckningsverksamheten som bygger på personliga relationer. Så kan vi inte ha det i framtiden utan vi måste jobba med den individuella kompetensen, men för att möjliggöra det arbetet går vi tillbaka till skiftlagen, säger han.