LO:s styrelse fattade i måndags beslut om ett projekt för att utveckla LO:s syn på full sysselsättning i en globaliserad ekonomi. Detta ska presenteras i en kongressrapport 2015 som ska antas vid kongressen 2016.
  Nyheten presenterades vid LO:s representantskap i Stockholm på tisdagen.
  – Vi kan inte acceptera en arbetslöshet på nästan nio procent. Regeringens politik mot arbetslösheten har havererat, sa LO:s ordförande Karl–Petter Thorwaldsson.
  Han upprepade sitt krav om investeringar på 70 miljarder kronor för att skapa nya jobb. Karl–Petter Thorwaldsson efterlyste satsningar inom välfärden med fler platser inom äldreomsorgen, mindre klasser i skolan och mindre barngrupper inom förskolan. Detta skulle enligt honom ge 50 000 nya arbetstillfällen.

Karl–Petter Thorwaldsson vill också se ett fördubblat byggande för att lösa bostadsbristen vilket enligt honom skapar 40 000 nya jobb. Han efterlyser dessutom satsningar på infrastruktur med bland annat bättre vägar och järnvägar.
  – I dag är det 445 000 människor arbetslösa i vårt land. Vad kan vara bättre än att satsa våra gemensamma pengar för att dessa arbetslösa får jobb istället för att de ska gå hemma och göra ingenting, sa Karl–Petter Thorwaldsson.
  Han kritiserade att regeringen sänkt bolagsskatten med 16 miljarder kronor.
  – Det är pengar rakt i sjön. Inte ett vårdbiträde, inte en meter väg eller en enda ny bostad får vi för detta, sa Karl–Petter Thorwaldsson.

Repskapet gästades av Socialdemokraternas partiledare Stefan Löfven. Han har sagt nej till LO:s förslag om att satsa 70 miljarder i investeringar för bättre välfärd och fler jobb. Men Stefan Löfven upprepade i sitt tal att Socialdemokraterna ska vinna nästa val för att bekämpa arbetslösheten.
  – Det ska vi bland annat göra genom att införa en garanti som ger alla arbetslösa ungdomar rätt till arbete eller utbildning inom 90 dagar. Vi vill satsa på skolan, forskning och innovation som stärker våra företag. Det är så vi ska utveckla vårt näringsliv, inte genom att importera arbetskraft med låga löner, sa han.

Stefan Löfven uppmanade LO att hjälpa till i valrörelsen för att se till att den borgerliga Alliansen förlorar regeringsmakten nästa år.
  Det löftet fick han av LO:s representantskap. Även om LO tidigare har beslutat att vara självständigare i förhållande till Socialdemokraterna består den fackligt–politiska samverkan med partiet.
  – Vi är två grenar på samma träd, även om vi kan ha olika uppfattningar ibland. Det är ett friskhetstecken att vi inte tycker lika i allt. Vi ska göra allt för att svetsaren Stefan Löfven blir Sveriges nästa statsminister, lovade Karl–Petter Thorwaldsson.