Kommunal vill riva upp Lagen om valfrihetssystem, LOV, som innebär att medborgarna fritt kan välja välfärdstjänster bland de utförare som kommunen har godkänt. I en debattartikel på Dagens Arena på måndagen skriver Kommunals ordförande Annelie Nordström att det bästa sättet för att säkra kvaliteten i äldreomsorgen är att kommunerna får ställa krav på att de som bedriver verksamhet har kollektivavtal, tillräcklig bemanning och bra arbetsvillkor.

På måndagsmorgonen anordnade Kommunal även ett seminarium under rubriken ”Är det samma sak att köpa kollektivtrafik som äldreomsorg?”
  – Vi tycker varken att LOV eller Lagen om offentlig upphandling på ett tillräckligt bra sätt bidrar till att tjänster i äldreomsorgen håller tillräckligt hög kvalitet. Det måste vara målet för samhällets lagstiftning, sade Annelie Nordström.
  Hon pekade på att kvalitetssäkringen brister i kommunerna och att de inte kan smita från det ansvaret.
  – Vi tycker att det är rimligt att om lagstiftningen har ålagt kommunpolitikerna att ansvara för äldreomsorgen så ska de också kunna ta ansvar för det som levereras. Vi är oerhört angelägna om att valfrihet ska finnas. Men det är bara en av många kvalitetsparametrar.

 Giancarlo Spagnolo.Giancarlo Spagnolio.

Giancarlo Spagnolio, upphandlingsforskare vid Handelshögskolan, pratade om svårigheterna med att ha kvalitet som ett kriterium i upphandlingar eftersom det är svårt att mäta. Spagnolio menade att företag som vinner upphandlingar gör det på löften om låga priser och hög kvalitet men att de sedan ofta levererar låg kvalitet. Han sa också att man i svensk upphandling brister i kontrollen när ett företag väl vunnit en upphandling.

Inbjudna till en paneldebatt var Håkan Tenelius, näringspolitisk chef på Vårdföretagarna, Anna Kinberg Batra, gruppledare för Moderaterna och ordförande i finansutskottet, samt Ardalan Shekarabi, riksdagsledamot för Socialdemokraterna. Håkan Tenelius var tydlig med att LOV är här för att stanna och riktade en känga till Anna Kinberg Batra för att Moderaterna ändrat sig och inte längre vill att LOV ska vara tvingande för kommunerna att införa. Men han sa att lagen har många barnsjukdomar, och höll med Kommunal om att ansvaret för att kontrollera kvaliteten inte bara kan ligga på de äldre.
  – Kommunerna har ett ansvar. I dag är det väldigt svårt att mäta kvaliteten, det finns ingen bra kvalitetsmätning i äldreomsorgen i dag och det här måste vi rätta till. Men vi måste även ställa krav på de som står för utbildningen, sade Håkan Tenelius.

Anna Kinberg Batra pekade på det positiva i att man nu kan välja vårdcentral och att det i Stockholm i dag finns äldreboenden på fler språk än förut. Dessutom menade hon att valfrihetsreformen har varit positiv för kommunalarna eftersom de har fler möjliga arbetsgivare. Hon lyfte också fram de utredningar som regeringen har dragit igång för att se över vissa problemområden, som meddelarfriheten.
  Ardalan Shekarabi påpekade att Socialdemokraterna till skillnad mot Kommunal inte är emot LOV, men att den arbetades fram för snabbt och att man inte tänkte igenom alla aspekter.
  Han efterfrågade även han en tydligare kvalitetssäkring och avfärdade argumenten om att det bara är att byta en utförare som man inte är nöjd med.
  – Folk väljer i väldigt liten utsträckning i den här sektorn. Då funkar det inte med valfrihetsmodell om man vill säkra kvaliteten, det går inte bara att säga att det bara går att välja bort något som inte är tillräckligt bra. Då måste man ha en högre lägstanivå, sade Ardalan Shekarabi.
Han meddelade också att han ville avskaffa etableringsfriheten för utförarna inom LOV.

Annelie Nordström avslutade med att ta upp det faktum att många företag menar att de inte har råd att ha hålla kvaliteten.
  – Det måste vi tillsammans ha en diskussion om – hur mycket pengar är vi beredda att satsa på den här verksamheten? Hur mycket är de äldre värda?