Miljöpartiets styrelse har lagt ett förslag om hur framtidens arbetsmarknad ska se ut. Nästa vecka ska partiets kongress ta ställning till det. 

Miljöpartiet vill ge människor ökad makt att välja heltid eller deltid, och att man ska kunna välja sänkt arbetstid i stället för ökad lön med hjälp av en arbetstidsbank.
  Krav på sex timmars arbetsdag, som Miljöpartiet haft förr, finns inte längre och partistyrelsen ger avslag till de motioner som föreslår sänkt normalarbetstid.

Däremot bör arbetstiden förkortas i offentlig sektor om Miljöpartiet får bestämma. Där menar partiet att de kan ha mer direkt inflytande i egenskap av arbetsgivare där de ingår i politiska majoriteter. Partiet vill att kommunerna får pengar av staten för att kunna sänka arbetstiden för sina anställda, särskilt i slitiga jobb med hög deltid, som äldreomsorgen.
  Vidare vill man återinföra friåret, alltså rätten att vara ledig i ett år med del av lönen och verka för regler som får bort missbruk av visstidsanställningar.
  Miljöpartiet vill också skapa fler jobb i välfärden och öka bemanningen i äldreomsorgen.