Kommunal kräver löneökningar på minst 700 kronor per månad och heltidsanställd. En viktig fråga är att beredskap och beredskapsersättning regleras i avtalet för trädgårdsanläggning. När det gäller golfbanearbetare kräver facket att begränsningsperioden för beräkning av ordinarie arbetstid kortas från 8 till 4 månader.

Avtalen gick ut den 30 april.