Kommunal stämde i höstas kommunen inför arbetsdomstolen. Men nu har parterna gjort upp utan att domstolen har prövat fallet.
  Den avskedade styrkechefen får innestående lön från oktober 2011 fram till en eventuell huvudförhandling i domstolen, 27 månadslöner, samt ett skadestånd.
  Enligt kommunen kostar förlikningen ungefär lika mycket som att köpa ut mannen enligt lagen om anställningsskydd, i den händelse arbetsdomstolen hade funnit att avskedandet var felaktigt.

Kommunen motiverar avskedandet med ordervägran på grund av att mannen inte deltog i en obligatorisk utbildning. Enligt kommunen berodde frånvaron på ett missnöje med ett ledningsbeslut.
  Styrkechefen hävdar med stöd av Kommunal att frånvaron berodde på sjukdom vilket mannen förgäves försökte meddela räddningschefen innan kursen startade.