Jonas Sjöstedt (V).Jonas Sjöstedt.

Garantin vänder sig till arbetslösa ungdomar i åldern 18-24 år. Idag är nästan 100 000 ungdomar öppet arbetslösa eller omfattas av aktivitetsstöd.
  – Ungdomsgarantin innebär aktiva insatser från Arbetsförmedlingen från dag ett. Senast efter 90 dagar ska man vara igång med åtgärder. Det kan vara arbete med avtalsenlig lön, utbildning eller en kombination av utbildning och arbete. Det här är vårt löfte till Sveriges ungdomar, sade Jonas Sjöstedt, partiledare för Vänsterpartiet när han presenterade förslaget vid en pressträff.

De arbeten som föreslås är garantijobb (inom offentlig sektor eller ideella organisationer), utbildningsvikariat, lärlingsanställningar och traineeanställningar.
  – Garantijobben ska ha avtalsenlig lön och göra att man kvalificerar sig för a-kassa och kommer in i socialförsäkringssystemet, säger Jonas Sjöstedt.
  Tidigare i veckan presenterade LO en rapport som visade att bara var tionde arbetslös ungdom får ersättning från arbetslöshetsförsäkringen idag.

Utbildningsvikariat är en nygammal idé. Det handlar om att personal inom vård och omsorg får möjlighet till utbildning i ett kunskapslyft samtidigt som en arbetslös under tiden kommer in i yrket i form av ett utbildningsvikariat.
  Om likheterna med LO:s och SSU:s 90-dagars garanti säger Jonas Sjöstedt så här:
  – Färdriktningen är densamma, men det här förslaget är mer konkret med förslag på hur det kan genomföras i verkligheten, med antal platser och hur mycket det kostar.

LO:s förslag om en 90-dagars garanti för unga arbetslösa betyder att insatser startar direkt från första arbetslösa dagen och att unga garanteras utbildning, praktikplats eller arbete efter 90-dagars arbetslöshet.
  LO har gjort gemensam sak med Socialdemokraternas ungdomsförbund SSU. Tillsammans driver de kravet på en 90-dagars garanti inför Socialdemokraternas kongress som startar i nästa vecka.

Vänsterpartiet räknar med att garantin skulle ge sammanlagt 57 000 jobb eller utbildningsplatser.
  Den sammanlagda kostnaden beräknar partiet till 7,3 miljarder kronor på årsbasis. 4 miljarder finns redan avsatt, hur resterande 3,3 miljarder ska finansieras kommer V att redovisa i vårens budgetproposition.

Vänsterpartiets ungdomsgaranti betyder i korthet:
• aktiva insatser från första dagen av arbetslösheten
• inom 90 dagar ska man erbjudas arbete till avtalsenlig lön eller utbildning
• de arbeten som erbjuds är garantijobb, utbildningsvikariat, lärlingsanställningar och traineeanställningar
• de utbildningar som erbjuds är arbetsmarknadsutbildning, yrkeshögskola, yrkesvux och komvux